Liefde is de religie

In every religion there is love, yet love has no religion.

Rumi

Geloof?
Geloof – in de gangbare betekenis – is iets voor waar houden. Met te geloven zeg je eigenlijk dat je het niet weet, maar een of ander gedachtegoed voor waar aanneemt. Als je individueel gelooft dat je opperste genot ligt in andere mensen pijn te doen of zelfs te doden, dan zal de maatschappij je terecht isoleren. Een algemeen kenmerk van massageloofstoestanden is dat ze zich superieur voelen.
Op de spirituele weg naar God is niets meer belemmerend dan nog maar het idee meer te zijn dan een ander.
Het collectief voor waar houden alsof er een God is die meekijkt in je bord wat je eet of je straft omdat je onvoldoende bedekt bent, is gewoon blasfemie. Het maakt van de God van liefde een liefdeloze bestraffende muggenzifter.
Je kan nog beter rondlopen zoals je geboren bent, maar met liefde in het hart, dan collectief geloof te hechten aan regeltjes van de al te angstige mens, die voor zichzelf een onbestaande boeman geschapen heeft.
Beste mensen, we zijn niet onze gedachten en slecht bij uitzondering zal iets wat je gelooft met de geestelijke werkelijkheid overeenkomen.

Wie zou er zich het dichtst bij God bevinden? Iemand die met liefde in het hart open en bloot in vreugde ronddanst op het strand of iemand die liefdeloos met stenen gooit naar een medemens die het collectief (waan)gedachtengoed niet voor waar aanneemt?

God is Liefde en Liefde is! (in geestelijke zin de enige werkelijkheid)
God is Vreugde en Vreugde is! Wie innerlijk geen vreugde of liefde koestert in zijn hart, maar slaaf is van zijn liefdeloos denken, bestaat zelfs niet voor de God die ze denken te belijden.

Vroeg of laat gaan we allemaal naar de ‘andere kant’. Daar is de enige valuta Liefde.
Veel hoge ‘geestelijken’ (die menen dat het vergankelijk hersenverstand geestelijk is) zullen daar aankomen in volkomen armoede.
En voor veel armoezaaiers met een groot hart (die nog hun laatste bete brood deelden) zullen de paradijspoorten wijd openzwaaien.

My heart can take on any form:
A meadow for gazelles,
A cloister for monks,
For the idols, sacred ground,
Ka’ba for the circling pilgrim,
The tables of the Torah,
The scrolls of the Quran.
My creed is Love;
Wherever its caravan turns along the way,
That is my belief,
My faith.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *