Werkplaats van ‘We zijn allen Magiërs’.

Uw geloof is het model
waarnaar het vloeibare erts
van uw lot zich vormt.

(Bô Yin Râ 1876-1943 / Het boek van de LEVENDE GOD)

 

Laat het vloeibare erts van je levenslot niet ongevormd wegvloeien!

Er zijn nogal wat kunstenaars die werken met mallen. Er bestaat een verscheidenheid aan technieken om met gips of zand een voorgevormde leegte te creëren, om er glas, klei, brons, goud of andere grondstoffen – in vloeibare vorm – in te gieten. Na een tijd is het materiaal weer vast en kan het voorzichtig uit de mal (of moule) genomen worden. Het idee van de kunstenaar heeft uiterlijk vorm aangenomen en kan opgenomen worden door de aandachtige beschouwer. Kunst, als communicatie van innerlijk tot innerlijk via het uiterlijke kunstwerk.

Er zijn nogal wat kunstenaars die hun mogelijkheden niet kennen of gewoon de techniek niet beheersen. Stel je voor, tijdens een ‘AMBACHTENWEEKEND’ bezoek je een bronsgieter en een goudsmid. Het was waarschijnlijk ‘moderne kunst’, want het ging volledig je petje te boven. Bij de bronsgieter: uit een opening in de oven vloeide gelijkmatig een stroom roodgloeiend metaal in een zandbak. Met stangen en tangen probeerde de ‘bronsgieter’ wat controle te krijgen over de vorm van het vlug stollende brons, maar het resultaat was niet meer dan een amorfe massa. De kunstenaar leek tevreden met het resultaat.

Bij de goudsmid was het smeltproces blijkbaar geautomatiseerd. Via een vuurvast gootje liep een schitterend sliert vloeibaar goud in een bak met water. Het edel metaal stolde onmiddellijk in willekeur vormen. De goudsmid viste er enkele stukjes uit en glimlachte.

Er zijn nogal wat mensen die vooraf geen mallen maken om het vloeibare erts van hun levenslot vorm te geven. Meestal kennen ze de mogelijkheid niet en als ze er iets van gehoord hebben, geloven ze er niet in. De ‘techniek’ is niet moeilijk: met je voorstellingsvermogen vorm je de mal van je leven zoals jij het wil.

Vrolijk aan de slag in de mallenmakerij van je leven!

 

WOORDROL – tekst: Wat was er het eerst, de woorden of de dingen? (keramiek, bamboe, koord en schelpen)

keuze: je lot en je leven lijdzaam ondergaan of koning(in) worden in je innerlijk koninkrijk

1


 Mallenmakerij & Lotgieterij

Innerlijke Werkplaats van het ‘Toverboek’ WE ZIJN ALLEN MAGIERS

Dit is de praktijkafdeling. Meer uitleg over de verschillende onderwerpen vind je in het ‘Toverboek’.

 Word levenskunstenaar!

In je Lotgieterij ontbreekt het je nooit aan grondstof. Ononderbroken vloeit het kostbare erts van je levenslot (waardevoller dan het edelste metaal) in jouw hier & nu. Met uiterlijke handelingen kan je niet veel aanvangen, voor je ’t goed beseft is je lot gestold tot vaste feiten. Gelukkig kan je mallen maken om de constante stroom van jouw vloeibaar levenserts in goede vorm te leiden. Als levenskunstenaar werk je aan je eigen geluksvermeerdering. Of je werkt aan het geheel.

OPMERKING: strikt genomen werk je altijd aan jezelf én tegelijk aan het geheel, wegens de verbondenheid van één en geheel (1+1∞=1).

en nu vrolijk aan ’t werk!

2


MAL I – geluk

VREUGDE IS HARTZAAK (uit mijn apocrief dagboek)

Geluk?

Hoeveel kilometers boeken zijn er  geschreven met ‘het vinden van geluk’ als onderwerp? Soms gewoon, soms bizar, soms karikaturaal, soms nefast voor anderen, soms vergezocht… zijn de manieren waarop de mens zijn vreugde en geluk zoekt. Je kan het afhankelijk maken van het bezit van geld en eigendom, van verre reizen, sportieve en andere kicks, het behoren tot een ‘elite’, profijt doen als opperste geneugte, alle mensen tot jouw ‘enig waar geloof’ bekeren… en noem maar op. Jammer genoeg zitten er bij de zoektocht naar geluk in de uiterlijke wereld nogal wat waanspoken op de loer: het spook ‘nooit-genoeg’, het spook ‘van-je-kan-nooit-alles-gezien-hebben, het spook van ‘je kan-altijd-beter-presteren’, het spook van-het-elitegevoel’, het spook van-zoveel-mogelijk-profiteren’, het spook van-het-enig-echt-geloof.

Het is een eigenaardig zicht, al die ijselijk grijnzende spoken die hun slachtoffers als potsierlijke marionetten laten rondspringen in de waanwereld van ‘geluk hebben’. En heb je het ene doel bereikt dan lonkt er al een ander doel om na te hollen.

Techniek

De techniek om je geluksmal te maken waar het vloeibare erts van je lot moet inlopen en vorm krijgen is simpel: we draaien de zaken om en maken dat het geluk ons altijd vergezelt. In ons hart ontsteken we een vreugdevuur dat we door niets laten doven, wat ons ook mag overkomen. En natuurlijk is het op onze aardbol niet allemaal koek en ei en uiteindelijk stappen we allemaal van deze naar gene zijde. Het moet een wonderbaarlijk veel betere wereld worden als iedere mens er zou in slagen om zijn innerlijk geluksgevoel niet meer te laten afhangen van uiterlijke zaken.

Succes met het maken en onderhouden van jouw geluksmal!

Grondstof

Je eigen leven.

GELUK VERPLICHT!

Het kan eigenaardig overkomen, maar er komt een tijd dat geluk als een plicht zal beschouwd worden. Iedere mens draagt zijn geluksteentje bij aan het gezamenlijk bouwwerk: een levende zonnetempel van intens vreugdegevoel.

Soort

MAL I – geluk = algemene lotmal

3


MAL II – ban de angst

 

Techniek

Je kan de binnengekomen angstgedachte tegen het licht houden en onderzoeken op het werkelijkheidsgehalte. In vele gevallen blijkt de angst ongegrond. Maar zelfs als je angst onprettig reëel is, kan je het best zo snel mogelijk de negatieve gedachtenspiraal verlaten.

We vermalen het beeld van onze angst tot poeder, vermengen dit met vreugdegips en met ons voorstellingsvermogen vormen we een lotmal van geluk, rijkdom en overvloed. Of eenvoudig gezegd: we vervangen ons angstbeeld door de innerlijke voorstelling van geluk en voorspoed.

Je bent volkomen vrij om hierbij de ‘techniek’ te gebruiken die je het meest vertrouwd is: bidden, ‘in de energie zetten’, je onwrikbaar voorstellen dat je lot de vorm zal aannemen van de mal die je maakte. Meestal is alles te herleiden tot de kracht van geloof (dat bergen verzet).

Het geloof in de verwaterde betekenis van ‘iets voor waar houden’ heeft hier niets mee te maken.

Grondstof

Als grondstof voor het maken van deze vormmal gebruiken we onze eigen angst(en). Angst is een afvalproduct van ons denken. En meestal wil dit denken ons onterecht doen geloven dat onze gedachten de werkelijkheid zijn.

1 VOORBEELD: de vriendelijke postbode brengt je een geruite omslag. De rekening is een stuk hoger dan verwacht. Dit is het moment dat het doek opengaat voor de angstoperette in je hoofd. De regisseur is goed in timing: niets van alles wat je doet gaat lukken. Leg het maar stil. Verkoop maar alles…

Vormgeving

Je kan de malle van je leven in detail uitwerken of je kan een deel openlaten en voorstellen dat het best mogelijke je zal overkomen. Veel kan ik hier niet zeggen, elk zijn eigen leven. In alle geval kan je jezelf een hoop narigheden besparen met het bannen van alle angst. Wie wil er nu zijn eigen nachtmerrie creëren? Vervul jezelf van vreugde en word een zeilsteen voor geluk!

Opmerking

Het belangrijkste is misschien wel om zelfs in de slechtste omstandigheden je het beste voor te stellen. Wij Mensen zijn nu eenmaal niet van ‘deze wereld’. Onze geboorte in de materie en de levenstocht door het glinsterende stof heeft ons gehypnotiseerd en onze krachten grotendeels verlamd. In de uiterlijke wereld zoeken we verklaringen in wetenschap en techniek. Hier is te hopen dat de kloof tussen technische verwezenlijkingen en beschaving niet te groot wordt. Of anders… Maar gelukkig kunnen we ook mallen maken voor geluksvermeerdering op wereldvlak.

Veel kan er gedaan worden, maar we blijven stevig met onze voeten op de grond. We stellen ons van alles het beste voor, maar de fysieke dood en noodlot kunnen we niet uit de weg ruimen. Noch met uiterlijke wetenschap noch met innerlijke geloofsmagie.

Soort

MAL II – ban alle angst = algemene lotmal

4


MAL III – namaste

Wie strijdt uit liefde triomfeert,

wie zich uit liefde verdedigt laat niet af,

de hemel staat hem bij en beschermt hem met liefde

Wanneer twee strijdkrachten op elkaar beuken

gaat het voordeel naar het leger dat de strijd betreurt.

(Lao Tze – China / 500 v.C.)

 

Over oorlog, moord en doodslag

Er is Piet de Dood die het monopolie bezit om mensen te begeleiden van deze- naar gene zijde. Hij vindt zichzelf voldoende fit om zijn werk alleen aan te kunnen. Meneer Piet heeft er een ‘dodelijke’ hekel aan als mensen hem persé willen helpen:

‘Mensen hebben niet de geestelijke volmachten om anderen mensen te doden! Met uitzondering van zelfverdediging – je moet je waarlijk niet lijdzaam laten doden. En uiteraard heeft een samenleving de plicht om zich te beschermen tegen individuen die te gevaarlijk zijn om los te lopen. Een land waar de doodstraf wordt uitgevoerd maakt zich schuldig aan moord, heeft geen benul van geestelijke waarden en krijgt een negatief karma (met de inherente negatieve gevolgen).’ 

De mal namasté

Het woord namasté is Sanskriet en betekent iets als: het goddelijke in mij groet het goddelijke in jou.

Op onderstaande foto (de fotograaf is me onbekend) zie je een stierenvechter die de onschuld in de ogen van dit dier zag en hierdoor een moment van verlichting kreeg, en het doden van stieren voor bekeken hield. Sommigen trekken de woorden van de man in twijfel, maar dat doet er hier eigenlijk niet toe.

Techniek

Om de mal Namasté te maken stellen we ons intens het volgende voor: ieder mens, militair of burger, die op punt staat om een ander mens te doden, herkent zichzelf in de andere en komt tot het inzicht  ‘dat ieder “gij” een “ik” is’ (Bô Yin Râ). We stellen ons voor dat dit gelijktijdig gebeurt, dat ze hun wapens weg gooien, elkaar omhelzen en er een pint, een glas wijn of een kopje thee op drinken: ‘gezondheid en… namasté!’

Wie wil kan zich nog het volgende innerlijk voorstellen: de soldaten drinken op hun pasontdekte broederschap en maken een tweevingergebaar naar degenen die grof geld verdienen met het verdelen van de mensen in vijandelijke waantegenstellingen om dan de verschillende kampen te bewapenen.

 

Het was als een roep om gerechtigheid…

Torrero: ‘En plotseling keek ik naar de stier. Hij had de onschuld die alle dieren in hun ogen hebben en hij keek me aan en het was als een smeekbede.Het was als een roep om gerechtigheid, diep in mij. Ik beschrijf het als een gebed – want als je biecht, hoop je dat je wordt vergeven. Ik voelde me de ergste rotzooi op aarde. ‘

Grondstof

De grondstof voor deze mal is de liefde in- en voor jezelf en voor alle mensen.

 

‘Wee de laatste mensen, want dan zal de sage van Kain en Abel duizendvoudig worden herhaald,

tenzij de aardse mens zich er voordien op bezint, dat ieder “gij” een “ik” is, dat zich in hem terug wil vinden.

(Bô Yin Râ 1876-1943 / HET BOEK VAN DE MENS)

 

MAL III – namasté = gedetailleerde lotmal

5


MAL IV – hartenkroon

HARTENKROON – vrij gevormd glas – unica met bijhorend tekstje

 

Orde van de Hartenkroon

de Kroon op het Hart: Gevoel & Liefde boven denken en rede

Over de Orde van de Hartenkroon:

Hoe maak je iemand deel  van deze orde?

door hem of haar een glazen Hartenkroon te schenken

Wie schenk je een Hartenkroon?

een Mens.

een Mens met

de Kroon op het Hart.

een Mens die Liefde laat heersen

in voelen, denken en doen…

Een Mens waarvan je zegt:

in de kroes van je hart

gestookt met oorspronkelijk

Liefdevuur

wordt zwaarte tot licht

en leed tot vreugde

WELKOM

in de

Orde van de Hartenkroon:

een kring van mensen die de kroon

op het hart dragen

&

Liefde en gevoel

boven denken en rede stellen.

LIEFDE IS!

 

Hartenkroon

In 2003 plukte ik voor het eerst een hartenkroon uit mijn archeologische glaskroes.

GLASARCHEOLOGIE

In de gloeiende kroes,

verenigd in de transparantie

van het vloeibare glas,

dromen oeroude vormkrachten

en dringen tot gestalte.

De glasblazer blaast met duizend bladstelen…

En licht stolt tot glas…

Techniek

Stel je voor dat je liefdekracht laat heersen in je hart. Dat bij al je beslissingen liefde het laatste woord heeft. Stel je voor dat alle mensen de kroon van hun hoofd nemen om hun hart te kronen.

Grondstof

De keuzes die je moet maken en de beslissingen die je moet nemen.

MAL IV – Hartenkroon = lotmal voor alle mensen

 

6


beter geen malle mallen maken

Wie denkt: ik geloof niet in magie, toveren en al zeker niet in deze malle mallenmakerij, maakt een vergissing. Onbewust vormt iedereen door zijn voelen, denken en doen de mal van zijn lot. Wat je toe valt is meestal niet zo toevallig als je misschien denkt.

Voorbeelden uit het leven gegrepen:

TEGENSTRIJDIGE SIGNALEN

Je bent altijd een potige kerel geweest, maar je wordt een dagje ouder. Je helpt je kinderen in hun bedrijf en dat is hard labeuren. In gedachten wil je het kalmer aan doen en eigenlijk wil je er helemaal mee stoppen. Het wordt fysiek gewoon teveel en je denkt aan niets anders meer dan ermee op te houden, maar je durft je kinderen niet ontgoochelen…

Op die manier vormde je onbewust de mal waar het erts van je lot in vloeide: op een ochtend was je wat laat en in je haast miste je een trede en je smakte hard tegen de grond. Je been wilde niet meer mee. Je had er zelfs geen gevoel meer in. Je kinderen doen het nu zonder je hulp.

 

EINDELIJK GELUK – NA BIJNA DOOD ERVARING

Een gevoelige vrouw werd door haar man verlaten. Ze kon het niet geloven, kon het niet aanvaarden en voelde zich doodongelukkig. Zelfs na jaren kwam er geen sleet op haar smart. Erger nog, haar psychisch lijden zette zich om in allerlei fysieke kwalen die van kwaad naar erger gingen. Alles zat tegen. Ze werd opgenomen in een ziekenhuis en was op sterven na dood. Het ging nog een stap verder: ze zette één been aan gene zijde.

(wordt vervolgd)